SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Contactor LC1F115

Contactor LC1F115

             


Chi tiết sản phẩm

LC1F115/LX1-FF220
400V - 115A - Coil: 220VAC
LC1F115/LX1-FF380
400V - 115A - Coil: 380VAC
LC1F115/LX4-FF110
400V - 115A - Coil: 110VDC
LC1F115/LX4-FF220
400V - 115A - Coil: 220VDC
LC1F115/LX4-FF24
400V - 115A - Coil: 24VDC
LC1F150/LX1-FF220
400V - 150A - Coil: 220VAC
LC1F150/LX1-FF380
400V - 150A - Coil: 380VAC
LC1F150/LX4-FF110
400V - 150A - Coil: 110VDC
LC1F150/LX4-FF220
400V - 150A - Coil: 220VDC
LC1F150/LX4-FF24
400V - 150A - Coil: 24VDC
LC1F185/LX1-FG220
400V - 185A - Coil: 220VAC
LC1F185/LX1-FG380
400V - 185A - Coil: 380VAC
LC1F185/LX4-FG110
400V - 185A - Coil: 110VDC
LC1F185/LX4-FG220
400V - 185A - Coil: 220VDC
LC1F185/LX4-FG24
400V - 185A - Coil: 24VDC
LC1F225/LX1-FG220
400V - 225A - Coil: 220VAC
LC1F225/LX1-FG380
400V - 225A - Coil: 380VAC
LC1F225/LX4-FG110
400V - 225A - Coil: 110VDC
LC1F225/LX4-FG220
400V - 225A - Coil: 220VDC
LC1F225/LX4-FG24
400V - 225A - Coil: 24VDC
LC1F265/LX1-FH220
400V - 265A - Coil: 220VAC
LC1F265/LX1-FH380
400V - 265A - Coil: 380VAC
LC1F265/LX4-FH110
400V - 265A - Coil: 110VDC
LC1F265/LX4-FH220
400V - 265A - Coil: 220VDC
LC1F265/LX4-FH24
400V - 265A - Coil: 24VDC
LC1F330/LX1-FH220
400V - 330A - Coil: 220VAC
LC1F330/LX1-FH380
400V - 330A - Coil: 380VAC
LC1F330/LX4-FH110
400V - 330 - Coil: 110VDC
LC1F330/LX4-FH220
400V - 330 - Coil: 220VDC
LC1F330/LX4-FH24
400V - 330 - Coil: 24VDC
LC1F400/LX1-FJ220
400V - 400A - Coil: 220VAC
LC1F400/LX1-FJ380
400V - 400A - Coil: 380VAC
LC1F400/LX4-FJ110
400V - 400 - Coil: 110VDC
LC1F400/LX4-FJ220
400V - 400 - Coil: 220VDC
LC1F500/LX1-FK220
400V - 500A - Coil: 220VAC
LC1F500/LX1-FK380
400V - 500A - Coil: 380VAC
LC1F500/LX4-FK110
400V - 500 - Coil: 110VDC
LC1F500/LX4-FK220
400V - 500 - Coil: 220VDC
LC1F630/LX1-FL220
400V - 630A - Coil: 220VAC
LC1F630/LX1-FL380
400V - 630A - Coil: 380VAC
LC1F630/LX4-FL110
400V - 630 - Coil: 110VDC
LC1F630/LX4-FL220
400V - 630 - Coil: 220VDC
LC1F780/LX1-FX220
400V - 780A - Coil: 220VAC
LC1F780/LX1-FX380
400V - 780A - Coil: 380VAC
LC1F780/LX4-FX110
400V - 780 - Coil: 110VDC
LC1F780/LX4-FX220
400V - 780 - Coil: 220VDC
LC1F800/LX4-F8110
400V - 800 - Coil: 110VDC
LC1F800/LX4-F8220
400V - 800 - Coil: 220VDC

Sản phẩm liên quan


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208