SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các giai đoạn xây dựng ISO 9001

Sự hỗ trợ của ITVC Toàn Cầu tập trung chủ yếu vào công tác tư vấn, đào tạo và hướng dẫn cho Quý vị trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Việc xây dựng hệ thống quản lý sẽ bao gồm 4 giai đoạn như sau và các giai đoạn này có thể sẽ gối lên nhau tại những thời điểm nhất định của dự án:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị (0.5 -  1 tháng)

-       Thành lập Ban điều hành ISO & ban soạn thảo văn bản.

-       Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý đang hiện hành tại doanh nghiệp

-       Tiến hành đào tạo nhận thức và diễn giải về tiêu chuẩn ISO 9001

Giai đoạn 2 : Xây dựng hệ thống văn bản (2 Tháng)

-       Đào tạo viết hệ thống văn bản

-       Hướng dẫn Xây dựng hệ thống văn bản (2 tháng)

Giai đoạn 3 : Triển khai áp dụng tại công ty (2 tháng)

-       Sau khi tổng hợp, xem xét, hiệu chỉnh hệ thống văn bản, ITVC Toàn Cầu sẽ hướng dẫn Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt và ban hành hệ thống văn bản.

-       Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận trong Công ty áp dụng hệ thống một cách đồng bộ và hiệu quả.

-       Hỗ trợ các trưởng bộ phận, các cán bộ chủ chốt trong Công ty theo dõi và kiểm tra việc áp dụng hệ thống, nhằm đảm bảo rằng các công việc thực hiện tại mọi vị trí được tuân thủ theo hệ thống văn bản đã ban hành.

-       Tiến hành Đào tạo đội ngũ đánh giá viên nội bộ cho Công ty. Đánh giá nội bộ là công cụ hữu hiệu của các nhà quản lý nhằm tự kiểm tra và hoàn thiện hệ thống chất lượng của chính doanh nghiệp.

-       ITVC Toàn Cầu sẽ hướng dẫn và cùng phối hợp với các đánh giá viên nội bộ của Công ty lập kế hoạch và tiến hành các đợt đánh giá nội bộ để tìm ra những điểm phù hợp và không phù hợp của các hệ thống. Qua đánh giá nội bộ, ITVC Toàn Cầu sẽ có các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và đưa ra các phương án cải tiến cần thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

-       Hướng dẫn ban lãnh đạo Công ty tiến hành các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

Giai đoạn 4 : Xin cấp chứng nhận cho hệ thống

-       ITVC Toàn Cầu sẽ hỗ trợ Công ty thu thập thông tin về các cơ quan đánh giá, đưa ra các tiêu chí và hỗ trợ ban lãnh đạo đàm phán, lựa chọn tổ chức chứng nhận và hướng dẫn Công ty tiến hành các thủ tục xin đánh giá chứng nhận.

-       Cùng với ban lãnh đạo Công ty xem xét các kết quả của cuộc đánh giá sơ bộ đồng thời tiến hành ngay các hành động khắc phục, phòng ngừa. Hướng dẫn Công ty trong việc chuẩn bị thoả đáng cho cuộc đánh giá chính thức tại cơ sở của tổ chức chứng nhận.

-       Hướng dẫn các hành động phắc phục nhằm loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện trong cuộc đánh giá chứng nhận.

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208